topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 For pårørende - Invitasjon til dialogmøte 5. september 2017
 

"Modellkommune for demensomsorg"

Har du erfaring som pårørende til noen med demenssykdom?
Det er et sentralt tiltak i Helsedirektoratet sin Demensplan 2020 at personer med demenssykdom og deres pårørende får systematisk oppfølging etter diagnose og gjennom sykdomsforløpet.
Målet med prosjekt « Modellkommune» er å utvikle bedre og mer samordnede tjenester.
Kartlegging vil være et verktøy for å få bedre kunnskap om hvilke erfaringer pårørende har gjort seg. Vi inviterer deg som har pårørendeerfaring til å bidra i kartlegginga i form av en kafèdialog.

Tid: 5.9. kl. 17.00 - 19.00
Sted: Kultursalen, Fjell rådhus

Mer informasjon:
http://www.fjell.kommune.no/demenstilbod

Klikk på ikon for å laste ned dokument: Get Adobe Reader

Read file
 invitasjon til pårørendemøte 5 september 2017
Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank