topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Marte Meo
Marte Meo veiledning
 
Marte Meo veiledning
 

Marte Meo er en behandlings- og veiledningsmetode utviklet i siste halvdel av 80-tallet av Maria Aarts i Nederland. Begrepet Marte Meo er hentet fra latinsk og betyr ”av egen styrke" eller "av egen kraft”.
Metoden er en relasjons- og kommunikasjonsorientert metode som bruker filmopptak av samspill som veiledningsverktøy.

Metoden baserer seg på utviklingspsykologi og studier av naturlig kommunikasjon mellom foreldre eller voksne og barn, der relasjonen ikke er preget av problemer eller skader. Marte Meo video veiledning brukes i arbeid med familier, barnehager, habilitering, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, skoler, PPT, lederutvikling, par-terapi, behandling av fødselsdepresjon, og nå også i demensomsorgen.

Filmveiledningen i demensomsorgen fokuserer på de øyeblikkene hvor kommunikasjonen, samspillet eller interaksjonen mellom omsorgsgiver og personen med demens lykkes. Filmopptakene er korte filmsnutter på 3-10 minutter fra daglige samhandlingssituasjoner. Film er kun et verktøy for å avdekke pasientens behov, oppdage pasienten kroppsspråk, reflektere over hva det kan bety og studere effekten av å bruke funksjonsstøttende elementer i kommunikasjon. Kommunikasjonselementene utgjør selve behandlingen og er kjernen i tilnærmingen.

Marte Meo på NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
På NKS Olaviken er 9 av våre ansatte Marte Meo veiledere og de øvrige ansatte har fått grunnleggende informasjon om metoden. Marte Meo er en av Olavikens behandlings- og veiledningsmetoder og er ukentlig i bruk. Videoveiledning brukes også ved overføring til annen institusjon. Dette kan være veiledning av personalet ved et sykehjem. I enkelte tilfeller får pårørende også anledning til å få veiledning ved å se video-opptakene.

For mer informasjon om Marte meo ved NKS Olaviken, kontakt
Synnøve Skarpenes
Tlf.: 56 15 10 51 (00)
Mail: synnove.bremer.skarpenes(a)olaviken.no

Les mer her:
Marte Meo-foreningen i Norge
Maria Aarts hjemmeside

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank