topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Alderspsykiatrisk poliklinikk
    - Hukommelsesklinikk
    - Nevropsykiatrisk poliklinikk
    - Ambulant virksomhet
    - Ventetid for poliklinisk utredning og innleggelse.
    - Gruppebehandling og kurs
    - NorKog og andre prosjekter
      Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)
      Musikkterapi for personer med hukommelsesvansker sammen med en nær pårørende
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Musikkterapi for personer med hukommelsesvansker sammen med en nær pårørende

Har du en demenssykdom?
Er du glad i musikk?
Bor du hjemme eller i omsorgsbolig?
Har du en pårørende som har lyst til å lære mer om bruk av musikk sammen med personer med hukommelsesvansker?
Bor du i Bergen, på Askøy eller Sotra?

Da kan du være i målgruppen for et forskningsprosjekt ved poliklinikken.

Bruk av musikk kan ha positiv effekt på hukommelsen og gi øket velvære og livskvalitet. NKS Olaviken og Universitetet i Bergen samarbeider om en studie der personer med demens og en nær pårørende får 10 uker med tilpasset musikkterapi. En musikkterapeut kommer hjem til deg. Din pårørende vil få opplæring i hvordan dere kan ha musikalsk samvær, basert på kunnskap om hvordan musikk kan hjelpe personer med hukommelsesvansker.
Under studieperioden ønsker vi at pårørende og pasienten har musikksamvær ukentlig i tillegg til timene med musikkterapeut.

Studien innebærer at en psykolog gjennomfører systematisk kartlegging før og etter musikkterapien. Pasienten og den pårørende vil også spørres om å fylle ut spørreskjema underveis. Tre av de ti timene med musikkterapeuten vil filmes. Disse videoene vil selvsagt behandles strengt konfidensielt.

Tilbudet er gratis.

Interesserte personer kan ta kontakt med NKS Olaviken alderspsykiatriske poliklinikk, og spørre etter psykolog og PhD-stipendiat Kristine Gustavsen Madsø (tlf 55 38 18 80). I resepsjonen på poliklinikken kan dere også fylle ut et interesseskjema, og bli kontaktet av forskeren.

Forskningsprosjektet er godkjent av Regional Etisk Komite for Medisinsk og Helsefaglig forskning (2016/1374-5)Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank