topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
Oktober 2018:

 • Olaviken-konferansen 2018
November 2018:

 • OLA-SKOLEN 12.13. november 2018
Desember 2018:

 • OLA-SKOLEN 3.- 4. desember 2018
   

      OLA-SKOLEN 12-13 november 2018
      Faste kurs
      Olaviken- konferansen 2018
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

OLA-SKOLEN 12-13 november 2018

Nytt fast årlig kompetansehevende tilbud fra Olaviken.

OLA-SKOLEN 2018 12.11. kl 9-15 Demens og utfordrende atferd · Sykdomslære, kommunikasjon, personsentrert omsorg og miljøterapi 13.11. kl 9-15 Angst og depresjon hos eldre · Sykdomslære, kartlegging, behandling og miljøterapi Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten. Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank