topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
Oktober 2017:

 • Olaviken-konferansen 2017
   

      Faste kurs
      Olaviken konferansen 2017
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Kurs og konferanse
 
   
 
Her finner du oversikt over planlagte kurs og mulighet for påmelding.

NKS Olaviken har et sterkt fokus på kunnskapsformidling og kompetanseoppbygging på det alderspsykiatriske felt.

Gjennom mange års erfaring som alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste, har vi bred og god kompetanse knyttet mot utfordringer og problemstillinger som er relevante for aktuelle pasientgrupper.

NKS Olaviken ønsker å formidle og tilby oppdatert, pasientnær og erfaringsbasert kompetanse.


I menyen til venstre finner du en oversikt over noen av de kurs og undervisingstilbud NKS Olaviken kan tilby.

Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank