topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - NKS Olaviken tilbyr utredning for mennesker med Huntingtons sykdom.
    - Etablering av nasjonalt og regionalt nettverk
    - Rapporter og annet fagstoff om Huntington sykdom
    - Faglige lenker
    - Publikasjoner
    - Hjelpemidler
    - Musikkterapi
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 NKS Olaviken tilbyr utredning for mennesker med Huntingtons sykdom.
 
   
 
Utredning Huntington, nevropsykiatrisk avdeling.

NKS Olaviken tilbyr nå også utredning på spesialisthelsetjenestenivå for problemstillinger relatert til Huntingtons sykdom.


Hovedfokus under utredningsoppholdet:


Kartlegging av ADL-nivå/fokus på muligheten av å kunne nyttiggjøre seg pasientens ressurser gjennom riktig tilrettelegging av hverdagen («energiøkonomisering»)
Ergoterapi
Atferdsproblematikk
Ernæringssituasjon
Søvnproblematikk
Kognitiv fungering
Medikamentgjennomgang og somatisk undersøkelse
Psykisk helsetilstand


Varighet ca. 6-8 uker.
Oppfølging i etterkant av oppholdet med blant annet råd og veiledning ved behov.

Søknad via lege til Nevropsykiatrisk utredningsteam.
V/ Elena Selvåg, avdelingsoverlege.

Se link på venstre side for søknadsskjema. Ta gjerne kontakt for spørsmål.Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank