topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - NKS Olaviken tilbyr utredning for mennesker med Huntingtons sykdom.
    - Etablering av nasjonalt og regionalt nettverk
    - Rapporter og annet fagstoff om Huntington sykdom
    - Faglige lenker
    - Publikasjoner
    - Hjelpemidler
    - Musikkterapi
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 



Musikkterapi
 
   
 
Musikkterapeuten er en del av det tverrfaglige teamet på spesialsykehjemsavdelingen for personer med Huntingtons sykdom. Som supplerende og ikke-medikamentell behandling anvendes flere metoder ut basert på målsettinger ved symptomatisk behandling hos den enkelte beboer. Musikkterapeutisk arbeid viser seg å fremme blant annet ressurser, identitet, relasjon, kommunikasjon, mestringsopplevelser og livskvalitet.


Nedenfor følger en oversikt over musikkterapeutens virke på avdelingen.

Musikkterapi i gruppe:
Her er det fokus på relasjonsbygging beboere imellom, og mellom beboere og ansatte. Ved bruk av sanger av spesiell betydning for den enkelte beboer, åpnes muligheten for å vise sin identitet og livshistorie. Samtidig er dette et fint forum for opprettholdelse av kommunikasjonsferdigheter (slik som tur-tagning, dynamikk, kroppsspråk, lytting, formidling, å uttrykke seg selv).

Musikk og bevegelse:
Musikk blir brukt som støtte og motivasjon til målbevisste og kontrollerte bevegelser, samt å gi mening til ufrivillige bevegelser. Tilbudet er tilrettelagt med beste mulig sjans til opplevelse av mestring.

Individuell musikkterapi:
Musikkterapi i én-til-én-situasjon med utgangspunkt i tverrfaglige og musikkterapeutiske mål. Metoder som kan anvendes kan være:
- Kjente sanger: synging av eller lytting til sanger av spesiell personlig betydning.
- Låtskriving: Skrive tekster om noe meningsfullt, gjerne til melodi av kjente sanger.’
- Musikkterapeutisk metode for å fremme verbalt språk og artikulasjon.
- Improvisasjon
- Stemingsregulerende musisering.

Musikkterapi i miljøet:
Det viser seg tjenlig at musikkterapeuten er i avdelingen også utenom rammene nevnt ovenfor. Bl.a. for å anse lydmiljøet i avdelingen, men også for ustrukturert samvær med beboerne og andre ansatte.

For mer informasjon om musikkterapi på Huntington-posten, kontakt:
Sunniva Kayser
Tlf 56 15 10 43
Sunniva.ulstein.kayser(a)olaviken.no



Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank