topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - NKS Olaviken tilbyr utredning for mennesker med Huntingtons sykdom.
    - Etablering av nasjonalt og regionalt nettverk
      Velkommen til Huntington Fagnettverk
    - Rapporter og annet fagstoff om Huntington sykdom
    - Faglige lenker
    - Publikasjoner
    - Hjelpemidler
    - Musikkterapi
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Etablering av nasjonalt og regionalt nettverk
 
   
 
Helsedirektoratet har gitt NKS Kløverinstitusjoner i oppdrag å etablere et fagnettverk for kommunale pleie og omsorgstjenester til personer med Huntington sykdom,
Det er dannet en arbeidsgruppe med representanter fra Landsforeningen for Huntington sykdom, NKS Olaviken, Senter for Sjeldne diagnoser og NKS Kløverinstitusjoner.Nettverket har som hovedmål å bidra til å utvikle kommunale institusjoner til ressurssentre innen fagnettverket, samt bidra til samarbeid og faglig utvikling for de ulike fagmiljøer innen helse- og omsorgstjenester relatert til Huntington sykdom.

Vi drifter et regionalt fagnettverk. Dette er et gratis tilbud til fagpersoner i kommunene som arbeider med mennesker med Huntingtons sykdom.
Halvdagsamlingene holdes fire ganger i året, og består av et faginnlegg etterfulgt av erfaringsutveksling.
Ta kontakt om du ønsker delta.
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank