topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Post 1
    - Post 2 og 3
    - Utredning Huntington, nevropsykiatrisk avdeling
    - Oppfølging etter innleggelse
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Post 1
 
 
 
   
 

Posten har plass til 6 pasienter og er spesialisert på utredning og behandling av pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som angst og depresjon.


I post 1 får pasienten en rekke utredninger, deriblant utredning av psykiske lidelser, kognitiv fungering, kartlegging av fungeringsevne, somatisk undersøkelse, kartlegging av symptomutvikling over tid og utprøving av miljøtiltak.

Ved posten anvendes strukturert og systematisk miljøterapi som bygger på kognitiv-atferdsterapeutiske prinsipper. Behandlingen er tverrfaglig. Eksempel på tilbud i posten er blant annet individualterapi ved psykolog, temagrupper ledet av sykepleier, psykoedukasjon, musikkterapi, ulike aktiviteter mm.

Vi samarbeider tett med pårørende og de kommunale tjenestene.


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank