topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Post 1
    - Post 2 og 3
    - Utredning Huntington, nevropsykiatrisk avdeling
    - Oppfølging etter innleggelse
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Utredning Huntington, nevropsykiatrisk avdeling
 
   
 

NKS Olaviken tilbyr nå også utredning på spesialisthelsetjenestenivå for problemstillinger relatert til Huntingtons sykdom.


Hovedfokus under utredningsoppholdet:
Kartlegging av ADL-nivå/fokus på muligheten av å kunne nyttiggjøre seg pasientens ressurser gjennom riktig tilrettelegging av hverdagen («energiøkonomisering»)
Ergoterapi
Atferdsproblematikk
Ernæringssituasjon
Søvnproblematikk
Kognitiv fungering
Medikamentgjennomgang og somatisk undersøkelse
Psykisk helsetilstand

Varighet ca. 6-8 uker.
Oppfølging i etterkant av oppholdet med blant annet råd og veiledning ved behov.

Søknad via lege til nevropsykiatrisk utredningsteam.
V/ Elena Selvåg, avdelingsoverlege

Se under for veiledning til henvisning. Ta gjerne kontakt for spørsmål.Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Read file
 Veiledning til henvisning


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank