topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Utredning 1
    - Utredning 2 og 3
    - Utredning Huntington, nevropsykiatrisk avdeling
    - Oppfølging etter innleggelse
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Utredning 2 og 3
 
Fra en av stuene på utredning 2.
 
Fra en av stuene på utredning 2.
Hagen ved utredning 2.
 
Hagen ved utredning 2.
 
   
 
Utredning 2 har plass til 6 pasienter og utredning 3 har plass til 8 pasienter. Postene er spesialisert på utredning og behandling til pasienter med utfordrende atferd. Pasientene blir innlagt med spørsmål om kognitiv svikt, demens, delirium og allmenne psykiatriske lidelser.


I postene jobber de ulike faggruppene tett sammen i vurderingen av pasientenes behandlingsbehov. Vi har fokus på pasientens somatiske tilstand, aldersforandringer og psykiatriske symptomer.

I utredning får pasienten en somatisk gjennomgang (blodprøver, rtg-undersøkelser og annet etter behov) kognitiv testing ved psykolog, kartlegging av symptomutvikling over tid, ergoterapeutisk kartlegging og utprøving av miljøtiltak.

I behandlingen setter vi fokus på målrettet bruk av miljøbehandling og medikamentelle tiltak. Vi har særlig fokus på bruk av musikk, Marte Meo-videoveiledning, trim/bevegelse, tur, temasamtaler/reminisens, ernæring og måltid.

Vi samarbeider tett med pårørende og de kommunale tjenestene. Vi tilbyr også oppfølging med råd, veiledning og undervisning til personale i kommunen i etterkant av utskriving.Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank