topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Reportasje fra åpningen av nybygget i Askøyværingen 17.mars 2015
    - Studiesirkel aukar kompetanse og forståing av demens
    - Vidarefører og utvidar dagtilbod
    - Demens- og alderspsykiatridebatt i Stortinget 16. mars 2009
    - Demente pasienter blir feilmedisinert
    - Medisineres uten bedring?
    - Demensplan 2015 ”Den gode dagen” og Omsorgsplan 2015
    - Automatisk frikort fra 1. juni
    - Respekt og Kvalitet
    - Satsing på demensforskning
    - Høring: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse
    - Klippet fra LHS sin nettside
    - Statsbudsjettet 2008 - Huntington
    - Jan Henry T. Olsen vil gi Alzheimer et ansikt.
    - Klippet fra LHS sin nettside august 2005
    - Felles minner tapt for alltid
    - Alzheimer vil koste 26 milliarder i 2030
    - Positive nyheter fra Helsedept. vedr. Huntington
    - Penger til NKS Olaviken - undervisningsavdelingen
    - Nrk.no: Fra Vival til Vivaldi
    - Demens - behov for et kvalitetsløft
    - Demens eller bare litt dårlig hukommelse?
    - Presseklipp fra Askøyværingen 9.11.04
    - Vil gi betre omsorg til demente som bur heime
    - Takk til fylkesmann Svein Alsaker
    - Nå får du frikort uten å søke om det
    - Anita Krokeide fikk demenspris
    - Glemsk og glemt
    - Diagnose Alzheimer:
    - Yngre demente
    - 1.100 personer tar Demensomsorgens ABC i bruk
    - Statsbudsjettet 2006-Undervisningsavdelingen
    - En annen verden. Mor til sin egen mor.
    - Omsorgstilbud til hjemmeboende personer med demens
    - De gode øyeblikkene
    - Leve med en dement
    - Sykehjemmene fylles av demente
    - Alzheimer vaksine
    - Depresjon rammer mange eldre
    - Østrogen øker risikoen for demens
    - Statsbudsjettet 2007 - Undervisningsavdelingen
    - Omsorgstrappen i Laksevåg bydel, Bergen
    - 45.000 eldre vil bare dø
    - Fastlegene henviser for få....
    - Varsler Alzheimersepidemi
    - Omfattende lovbrudd i pleietjenestene
    - Stor forskjell på sykehuskvaliteten
    - Regjeringen setter av 1,2 milliarder kroner til ressurskrevende brukere i 2004.
    - -Fokus på å styrke alderspsykiatrien...
    - NKS Olaviken er Askøys største bedrift.
    - Ny og arvelig form av Alzheimers sykdom?
    - - Ansvaret stopper ikke ved sjukehusdøra
    - Sosialminister Ingjerd Schous om tvang og demente
    - Nytt senter for demensforskning på Haraldsplass
Aktuelt
Kontakt

 

 Demente pasienter blir feilmedisinert
 
Harald A. Nygaard er professor emeritus ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy.
 
Harald A. Nygaard er professor emeritus ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy.
 
   
 
Presseklipp fra BT. 25.2.2009:
Mange demente behandles med psykosemedisin, selv om effekten er begrenset og bivirkningene kan være livsfarlige.
http://www.bt.no/


Over 30.0000 eldre risikerer alvorlig feilmedisinering, ifølge tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri. Ofte får eldre utskrevet antipsykotiske legemidler på uklare indikasjoner, selv om medikamentene har usikker effekt og kan få alvorlige bivirkninger for mennesker over 70 år. Dette til tross for at demente har fått påvist økt forekomst av slag og dødelighet.

- Medikamentene har ord på seg for å dempe en del atferdssymptomer ved demens, men dokumentasjonen er svært dårlig, sier Harald A. Nygaard, en av artikkelforfatterne og professor emeritus ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy.

Les også: På Løvåsen er medisin sistevalget

Ment for yngre, brukt av eldre
Antipsykotika blir først og fremst anbefalt ved psykotiske tilstander, blant annet schizofreni, som fortrinnsvis forekommer i yngre aldersgrupper. Likevel er det flest brukere blant de eldste:

* Et av de mest brukte medikamentene, Haldol, har ti ganger flere brukere i aldersgruppen over 90 år enn gruppen 50-59 år.

* En undersøkelse fra 2007 viser at cirka 25 prosent av norske sykehjemspasienter går på antipsykotika. Et av medikamentene, Nozinan, brukes ofte som sovemiddel. Et annet, Stemetil, antas å hjelpe mot svimmelhet.

Samtidig avdekker undersøkelser på sykehjem svært liten forskjell i atferd hos dem som fortsetter med antipsykotika og dem som slutter.

- Effekten er udokumentert, sier Nygaard, og sier at medikamentene har alvorlige bivirkninger for eldre.

- Antipsykotika kan gi Parkinsons-lignende symptomer. Man blir stivere i kroppen, faller oftere og brekker lettere armer og bein. Og selv om medikamentet kanskje får folk til å sove bedre, kan det også medføre at blodtrykket faller, og risikoen for å snuble øker, sier han.

- Felleskatalogen forvirrer
For et av de nyeste medikamentene, Risperdal, er det påvist høyere dødelighet og økt antall mindre hjerneslag hos personer med demens.

Senere studier har vist at dette kan være en risiko også ved bruk av andre typer antipsykotiske legemidler.

- I grunnen er de samme ulla, alle disse medikamentene. De blir som en snøball som baller på seg, forklarer Nygaard.

En av forklaringene på det høye forbruket finnes trolig i formuleringer i Felleskatalogen. Artikkelforfatterne mener at ordbruken er både forvirrende og misvisende, for eksempel når antipsykotika anbefales ved «senil uro».

- Ingen vet hva det er, sier Nygaard.

- Senil betyr gammel og «senil uro» ganske enkelt at du er urolig, fordi du er gammel. Men i Felleskatalogen er senil ensbetydende med at man er dement. Dette er misvisende og ikke akseptert språkbruk. Katalogen bruker utdaterte begreper som kan bidra til feil bruk av legemidler. Det er myndighetenes ansvar å sørge for at slikt ikke skjer, sier professor Nygaard.

Heller miljøtiltak enn medisin
Mange atferdssymptomer ved demens kan dempes ved miljøtiltak som gode boforhold og stabile, trygge rutiner.

- Demente som bor hjemme er ofte ensomme, og kan lett miste fotfeste med hensyn til døgnrytme. De kan lett virke forvirret og oppføre seg på måter som ikke regnes som «helt normalt». Dette kan forsterkes ved for eksempel stadig skiftende personell fra hjemmetjenesten, sier Nygaard.

- Men slike miljøtiltak er både dyrere og mer krevende enn medisinering?

- Ja, men da må man være ærlig og modig nok til å si at man aksepterer bivirkningene og heller gir medisiner, selv om risikoen øker for at noen går på nesen, knekker beinet, eller får hjerneslag, sier Nygaard.

Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank