topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Fylkeskonferansen 2009
    - Jubileumsmarkering
    - Nyutdannede sykepleiere ved NKS Olaviken sykehus
    - Opprettelse av egen FoU avdeling.
    - Tilbud om Marte Meo- terapeut utdanning
    - Takk til Bergen sanitetsforening for beplantning
    - Ny alderspsykiatrisk sengepost.
    - Tvangsloven til høring
    - Huntingtonavdelingen blir opprettholdt!?
    - Huntingtonavdelingen opprettholdes. Presseklipp
    - Huntingtonavdelingen legges ned fra 28.02.2005
    - Etisk regnskap
      Etisk budsjett og handlingsplan 2005/6
      Etisk regnskap 2003
    - DIPS innført fra 26.04.2004
    - Årsmelding 2005
    - Årsmelding 2004
    - Årsmelding 2003
    - Årsmelding 2002
    - Årsmelding 2001
    - Årsmelding 2000
    - Årsmelding 1999
Aktuelt
Kontakt

 

 Etisk regnskap
 
   
 
Prosjekt Etisk Regnskap er en metode for å handle og å måle - i hvilken grad NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus lever opp til de verdibaserte forventninger som pårørende, samarbeidspartnere og ansatte har uttrykt at de har til oss.


NKS Olaviken har nå gitt ut Etisk regnskap 2000,
Budsjett og handlingsplan 2002/2003,
Etisk regnskap 2003 og
Etisk budsjett og handlingsplan 2005/6.Kort om ETISK REGNSKAP: (Se ellers i rapportene)
NKS Olaviken startet i 1999 med Etisk regnskap som er et utviklingsarbeid rettet mot samarbeidspartnere og egne ansatte.
Hele virksomheten omfattes av prosjektet. – Vi har hatt dagsseminarer med alt personale, dvs 140 ansatte, et utvalg av pårørende og representanter fra primærhelsetjenesten. (Verdimøte)Hver gruppe, dvs ansatte, primærhelsetjenesten og pårørende, har plukket ut verdier de mener Olaviken bør representere. Videre har hver gruppe satt ord på hvordan de mener servicen, praktiske saker og holdninger hos personale bør være.
På bakgrunn av verdimøtene har vi kommet frem til at følgende verdier skal være utgangspunkt for vårt arbeid:

RESPEKT, SAMARBEID, ENGASJEMENT OG HELHETSTENKNING

Ut fra disse grunnleggende verdier skal vi måles på utsagn som hver av interessegruppene mener er viktige.

SPØRRESKJEMA:
Det er blitt laget spørreskjema basert på utsagnene.
Ansatte, pårørende og ansatte i primærhelsetjenesten i kommunene i Hordaland, svarte deretter på spørsmålene som et utvalg fra de ulike interessentene har vært med å formulere.

DIALOGGRUPPER:
Svarene fra spørreskjemaene diskuteres i personalgruppen og i grupper hvor representanter for de 3 grupperingene deltar.
Det blir på nytt sendt ut spørreskjema for å se om det har skjedd endring siden forrige spørrerunde.Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank