topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Utredningskurs, innlegge av Hilde Iden
    - Innlegg Laila Helland, utredningskurs 11.5.16
    - Innlegg utredningskurs av overlege Elena Selvåg
    - Arbeid i et kommunalt demensteam - organisering og erfaringer Runhild L. Syse.
    - Temadag om miljøbehandling i demensomsorg 12.april 2011
    - Temadag om sittedans 6. april 2011
    - Temadag om utfordrende adferd 28. mars 2011
    - Videreutdanning i Marte Meo innen demensfeltet
    - Temadag om demens 26. januar 2011
    - Temadag Samhandling med personer med demens
    - Temadag og demens 26. oktober 2010 i Førde
    - Temadag om personer med utviklingshemming og demen
    - Temadag om dagtilbud 17. mars 2011
Aktuelt
Kontakt

 

 Temadag og demens 26. oktober 2010 i Førde
 
   
 
Helsehjelp etter pasientrettighetslova kapittel 4A med fokus på tillitsskapande tiltak


Denne temadagen har som mål å bringe fram erfaringar etter innføringa av kapittel 4A, med særleg fokus på tillitsskapande tiltak. Kva veit vi om i kva grad og korleis bruk av tvang og tillitsskapande tiltak vert dokumentert? Når er det slik at mangel på tvangsvedtak skuldast ein god prosess som endte med at tvang likevel ikkje vart nødvendig, og når skuldast det ureflektert og udokumentert bruk av tvang?

Kva kan vi lære av kommunar som har funne gode modellar for opplæring i jus, etiske vurderingar og kommunikasjonstrategier både for å førebyggje, men og for at tvang blir gjennomført på en faglig og menneskelig forsvarlig måte?

Korleis tenkjer pleiarar om kva som er tvang, og når det ikkje er nokon veg utanom? Kva kan vi lære av pleiarar som lukkast i å unngå bruk av tvang? Kva er det dei gjer for å oppnå tillit? Kva for innverknad kan måten dei resonnerer ha når ein situasjon vert snudd frå motstand til samarbeid?Påmelding

Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Read file
 


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank