topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Utredningskurs, innlegge av Hilde Iden
    - Innlegg Laila Helland, utredningskurs 11.5.16
    - Innlegg utredningskurs av overlege Elena Selvåg
    - Arbeid i et kommunalt demensteam - organisering og erfaringer Runhild L. Syse.
    - Temadag om miljøbehandling i demensomsorg 12.april 2011
    - Temadag om sittedans 6. april 2011
    - Temadag om utfordrende adferd 28. mars 2011
    - Videreutdanning i Marte Meo innen demensfeltet
    - Temadag om demens 26. januar 2011
    - Temadag Samhandling med personer med demens
    - Temadag og demens 26. oktober 2010 i Førde
    - Temadag om personer med utviklingshemming og demen
    - Temadag om dagtilbud 17. mars 2011
Aktuelt
Kontakt

 

 Videreutdanning i Marte Meo innen demensfeltet
 
   
 
Marianne Munch
En videobasert og samspill orientert videreutdanning for helse og sosialutdannet personell innen demensfeltet OrganiseringGruppe med Max 6 personer. Utdannelseskrav minst høgskoleutdanning.4 semester, eller over 2 år.
18 veiledningsdager a 6 timer. Totalt 108 timer med veiledning.

•Utdanningen innebærer gjennomføring av 3 prosessvideoer basert på 3 ulike problemstillinger, hos pasienter med demens. Til hver prosessvideo lages det et kortfattet skriftlig notat.

•Hver prosessvideo inneholder 3 basis filmer med opptak av pasient og hjelper, samt veiledning av personalet i forhold til de aktuelle basisfilmeme. Veiledningene blir også filmet.
I tillegg jobber kandidatene med flere prosesser som de ikke trenger godkjenning på.
Innhold i de 18 veiledningsdagene med supervisor:

•Opplæring i forhold til grunnelementer i funksjonstøttende kommunikasjon.

•Interaksjonsanalyse av filmene.

•Hvordan fokusere på pasientens signaler, hva betyr signalene, hva trenger pasienten og hva får pasienten.

•Hvordan vektlegge disse faktorene i veiledning av personalet.

•Henvisning til aktuell litteratur

•Gjennomgang av aktuelle kartleggingsverktøy til dokumentasjon


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank