topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Utredningskurs, innlegge av Hilde Iden
    - Innlegg Laila Helland, utredningskurs 11.5.16
    - Innlegg utredningskurs av overlege Elena Selvåg
    - Arbeid i et kommunalt demensteam - organisering og erfaringer Runhild L. Syse.
    - Temadag om miljøbehandling i demensomsorg 12.april 2011
    - Temadag om sittedans 6. april 2011
    - Temadag om utfordrende adferd 28. mars 2011
    - Videreutdanning i Marte Meo innen demensfeltet
    - Temadag om demens 26. januar 2011
    - Temadag Samhandling med personer med demens
    - Temadag og demens 26. oktober 2010 i Førde
    - Temadag om personer med utviklingshemming og demen
    - Temadag om dagtilbud 17. mars 2011
Aktuelt
Kontakt

 

 Temadag om personer med utviklingshemming og demen
 
 
 
   
 
Det blir temadag om personer med utviklingshemming og demens 26.03.10 på Scandic Bergen City.
Målgruppe for kurset er personale som arbeider med utredning av personer med demens og personer som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshemming.


PROGRAM

Kl 08.30 – 09.00 Registrering
Kl 09.00 – 09.10 Åpning med diverse praktisk informasjon v/ergoterapeut Laila Helland, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Kl 09.10 – 10.00 Demens, depresjon og delirium -hva er hva? v/geriatrisk sykepleier Marianne Munch, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Kl 10.00 – 10.15 Pause
Kl 10.15 – 11.00 Utviklingshemming og demens, konsekvenser for personen, v/høgskolelektor Lone Folkestad, Høgskolen i Bergen
Kl 11.00 – 11.15 Pause
Kl 11.15 – 12.00 Faglige og administrative utfordringer i omsorgstjenestene v/høgskolelektor Lone Folkestad, Høgskolen i Bergen
Kl 12.00 - 13.00 Lunsj
Kl 13.00 – 14.00 Tidlige tegn - erfaringer fra og eksempler på utredning av personer med utviklingshemming ved mistanke om demens v/ergoterapeut/ass. klinikkleder Marianne Nilsen, Habiliteringstjenesten for voksne, Haukeland universitetssykehus
Kl 14.00 – 14.15 Pause
Kl 14.15 – 14.45 Hvordan kan spesialist- og kommunehelsetjenesten samhandle om utredning? Praktisk samarbeidsmodell i Sør-Rogaland v/teamkoordinator Kristian Lima, Habiliteringstjenesten i Stavanger
Kl 14.45 – 15.00 Diskusjon og oppsummering

Forbehold om endring i programmet

Temadag 26. mars 2010
Personer med psykisk utviklingshemming og demens


Sted:
Scandic Bergen City (Bergen Kongress Senter)
Håkonsgt. 3-5,
5015 Bergen

Målgruppe:
Personale som arbeider med utredning av personer med demens og personer som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshemming.

Pris:
900,- kroner


Bindende påmelding innen 26. februar 2010


Klikk her for å melde deg på kurs!

Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank