topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
Oktober 2018:

 • Olaviken-konferansen 2018
November 2018:

 • OLA-SKOLEN 12.13. november 2018
Desember 2018:

 • OLA-SKOLEN 3.- 4. desember 2018
   

      OLA-SKOLEN 12-13 november 2018
      Faste kurs
      Olaviken- konferansen 2018
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Vis kurs: Olaviken-konferansen 2017
     
 

Olaviken-konferansen 2017:

 
  Vi inviterer til

Olaviken-konferansen 2017

Dato:18. og 19. oktober 2017
Sted: Scandic Bergen City,
Håkonsgaten 2, 5015 Bergen

Opplys i merknadsfeltet hvilke workshop du vil delta på de forskjellige dagene.
 
     
  Et overordnet tema for årets konferanse er «Den sårbare hjernen». Plenumsforedrag og innlegg parallellsesjoner vil belyse ulike sider ved aldersrelaterte og degenerative endringer som kan gjøre hjernen mer sårbar, og føre til en rekke kognitive, psykologiske og atferdsmessige symptomer. Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.  
     
  Kurssted: Scandic Bergen City  
  Adresse: Håkonsgaten 2, 5015 Bergen  
     
  Kursets varighet:  
  Fra dato: 18.10.2017 - 08:00  
  Til dato: 19.10.2017 - 15:30  
     
  Påmeldingsfrist: 11.10.2017  
  Maks. antall deltagere: 150  
     
  Priser:  
  Kurspakke begge dager: 3000  
  Kurspakke 1 dag: 1800  
     
  Lenkte til programmet  
     
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank