topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Blank  
Blank For pasient/pårørende
Blank For innsøkende instans
Blank Ventetid for poliklinikkutredning
Blank Samhandling med kommunene
Blank Ledige stillinger
Blank Fagstoff
Blank Arkiv

  Aktuelle kurs og konferanser:
 
Mai 2017:

   • 3. Nasjonale Marte Meo konferanse
    Les mer...  
     

   
     
- Presentasjoner fra gjennomførte temadager/konferanser


Les mer...

     
- Vestlandspasienten
Vi vil gjøre det enklere for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du nå sjekke timeavtalene dine og skrive meldinger til avdelinga du har time hos.

Les mer...

     
- Information in english


Les mer...

Information in english
     
- Olaviken fagmagasin 2014


Les mer...

Olaviken fagmagasin 2014
     
-


Les mer...

     
-


Les mer...

     
-


Les mer...

 

 

blankVignett

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF. Vi gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom.
blank blank
 
Brukermedvirkning ved NKS Olaviken alderspsykiatriske s
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet innenfor psykisk helsearbeid. NKS Olaviken har, som psykiatrisk sykehus, plikt til å involvere brukeren i behandlingen. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Les mer...

 
 
Vi inviterer til den 3. nasjonale Marte Meo konferanse
Marte Meo betyr ”av egen kraft". Det er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker film som verktøy. Metoden er utviklet av Maria Aarts i Nederland og er teoretisk forankret i utviklingspsykologi. Metoden er en anerkjent metode innen arbeid med familier, barnehager, barnevern, skoler, habilitering og demensomsorg.

Veiledningen tar utgangspunkt i grunnelementer i funksjonsstøttende kommunikasjon og er basert på korte filmopptak av samspill med fokus på hensiktsmessig og støttende kommunikasjon.

Konferansen har som mål å presentere de ulike områdene metoden kan brukes på innen alderspsykiatri, demensomsorg og utviklingshemning. Forskning, eksempler fra praksis og ulike prosjekter danner rammene for innholdet i konferansen. Konferansen er ment som en inspirasjon på? person- og relasjonssentrert omsorg.

Les mer...

 
 
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagasin 2016 sendes i disse dager til fastleger og sykehjem i Hordaland og Sogn og fjordane, med fagstoff fra våre behandlingsopplegg og vår fagutvikling.
Her kan hele bladet lastes ned og leses i pdf-format.

Ønsker du fagmagasinet tilsendt i papirformat kan en forespørsel sendes via epost til olaviken(a)olaviken.no

Les mer...

 
 
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Inflammatoriske markører i schizofreni –spektrum lidelser; sammenheng med kognitiv funksjon og medikamenter.
Les mer...

 
 
Takk for at du møter
Hvert år er det 82 000 pasienter som ikke møter til timen sin på sykehusene på Vestlandet, og 160 000 timer blir endret.

Les mer...

 
 
Vekas Innovasjon i Helse Vest: Demensvennlige butikker
Olavikens prosjekt Demensvennlige butikker og kjøpesenter er presentert som Vekas Innovasjon i Helse Vest.
Les mer...

 
blank

 

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank