topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Blank  
Blank For pasient/pårørende
Blank For innsøkende instans
Blank Ventetid for poliklinikkutredning
Blank Samhandling med kommunene
Blank Ledige stillinger
Blank Fagstoff
Blank Arkiv

     

   
     
- Presentasjoner fra gjennomførte temadager/konferanser


Les mer...

     
- Vestlandspasienten
Vi vil gjøre det enklere for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du nå sjekke timeavtalene dine og skrive meldinger til avdelinga du har time hos.

Les mer...

     
- Information in english


Les mer...

Information in english
     
- Olaviken fagmagasin 2014


Les mer...

Olaviken fagmagasin 2014
     
-


Les mer...

     
-


Les mer...

     
-


Les mer...

 

 

blankVignett

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF. Vi gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom.
blank blank
 
Olavikenkonferansen 2016

Borte bra men hjemme best?


Det vil bli fokus på dagsaktuell forskning og innovasjon.
Program er under utarbeidelse og legges ut på vår hjemmeside. Invitasjon til konferansen sendes også til aktuelle målgrupper før sommeren.


Les mer...

 
 
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagasin 2016 sendes i disse dager til fastleger og sykehjem i Hordaland og Sogn og fjordane, med fagstoff fra våre behandlingsopplegg og vår fagutvikling.
Her kan hele bladet lastes ned og leses i pdf-format.

Ønsker du fagmagasinet tilsendt i papirformat kan en forespørsel sendes via epost til olaviken(a)olaviken.no

Les mer...

 
 
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Inflammatoriske markører i schizofreni –spektrum lidelser; sammenheng med kognitiv funksjon og medikamenter.
Les mer...

 
 
Takk for at du møter
Hvert år er det 82 000 pasienter som ikke møter til timen sin på sykehusene på Vestlandet, og 160 000 timer blir endret.

Les mer...

 
 
Vekas Innovasjon i Helse Vest: Demensvennlige butikker
Olavikens prosjekt Demensvennlige butikker og kjøpesenter er presentert som Vekas Innovasjon i Helse Vest.
Les mer...

 
 
Reportasje om åpningen av nybygget i Askøyværingen
I forbindelse med åpningen av nybygget den 16.mars har Askøyværingen laget en flott reportasje.
Les mer...

 
 
Olaviken presentert i Dagbladets bilag "De gylne år"

Les mer...

 
 
Psykolog Kristine Madsø har startet sitt doktorgradsløp
Psykolog Kristine Madsø har startet sitt doktorgradsløp
Psykolog Kristine G Madsø sitt doktorgradsarbeid om Angst hos personer med kognitiv svikt – en vanlig tilleggsutfordring.

Les mer...

 
 
Reportasje i Askøymagasinet mai 2014
Reportasje i Askøymagasinet mai 2014
I mai-utgaven av Askøymagasinet har NKS Olaviken fått en flott reportasje om vår nye prosjekt Demensvennlige butikker og kjøpesenter på Askøy.
Les mer...

 
 
Nytt prosjekt: Demensvennlige butikker på Askøy
I mars 2014 starter NKS Olaviken et helt nytt pionerprosjekt i samarbeid med dagligvarebutikkene og kjøpesentrene på Askøy.
Les mer...

 
blank

 

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank